Projekty audytorsko-wdrożeniowe w całej Polsce.
Współpracujemy z administracją państwową oraz firmami.
Audyty ochrony danych osobowych - Dokumentacja w języku polskim i angielskim - Szkolenia - Outsourcing administracji bezpieczeństwem informacji.

audyty odo

Przeprowadzamy audyty według nowoczesnej metodologii. Nasz raport czytelnie wskazuje wszelkie nieprawidłowości, rekomendacje i zalecenia dalszych działań.

wdrożenia dokumentacji

Przygotowujemy kompleksową dokumentację ochrony danych osobowych spełniającą wymagania przepisów oraz norm ISO.

szkolenia

Szkolimy pracowników, administratorów bezpieczeństwa informacji, systemów informatycznych. Szkolenia przygotowujemy indywidualnie dla każdego klienta.

administracja bezpieczeństwem informacji

Przejmujemy obowiązki administratorów bezpieczeństwa informacji. Nadzorujemy systemy ochrony danych osobowych.

bepieczeństwo teleinformatyczne

Analizujemy błędy projektowe, wdrożeniowe i konfiguracyjne systemów informatycznych administratorów danych.

ciągłość działania

Opracowujemy plany zapewniania ciągłości działania i scenariusze awaryjne.

Kontrola zarządcza

Opracowujemy strategie kontroli zarządczej w obszarach przetwarzania danych osobowych.

zarządzanie bazami danych

Analizujemy oprogramowanie, systemy informatyczne służące do zarządzania bazami danych pod kątem ochrony danych osobowych.